ביהכ"נ ב"ויצו"

ביהכ"נ ב"ויצו"

כתובת
דוד המלך 40, הצפון החדש
עדה
כללי
זמני תפילות - חול

חגים בלבד

זמני תפילות - שבת

שחרית-8:00

רב בית הכנסת
איידלס חיים
גבאי
ישראל פרידמן - 054-4482348
דילוג לתוכן