קבלת קהל תשרי תשפ"ב – 9/2021

קבלת קהל במשרדי המועצה הדתית בחודש תשרי תשפ"ב ספטמבר 2021

 

 

להלן זמני חופשות מרוכזות ושעות העבודה במשרדי הרבנות הראשית והמועצה"ד, בחודש תשרי תשפ"ב

 

היום תאריךשעות הפעילות

וקבלת קהל

שניכ"ט אלול תשפ"א (6/9/21)

ערב ראש השנה

המשרדים סגורים
חמישי ג' תשרי תשפ"ב (9/9/21)

צום גדליה

המשרדים פתוחים  וקבלת רישום נישואין עד השעה 12:30
רביעיט' תשרי תשפ"ב (15/9/21)

ערב יום הכיפורים

המשרדים סגורים
שני

 

י"ד תשרי תשפ"ב (20/9/21)

ערב סוכות

קבלת רישום נישואין עד השעה 10:30
שלישי עד שלישיט"ו תשרי – כ"ב תשרי תשפ"ב

(21/9/21 – 28/9/21) 

 חג סוכות, חוה"מ והושענא רבא

המשרדים סגורים
רביעיכ"ג תשרי תשפ"ב  (29/9/21)

איסרו חג

משרדי המועצה

 פתוחים כרגיל

 

בברכת שנה טובה וגמר חתימה טובה

מחלקת מנגנון