קורס הכשרות בלניות בתל אביב – נידחה עד להודעה חדשה