זמני קבלת קהל בחג השבועות התש"פ 2020

זמני קבלת קהל בחג השבועות התש"פ 2020

 

יום חמישי – ה' בסיון התש"פ 28.5.20

משרדי המועצה פתוחים לקהל

עד השעה 12:00