מכרז פומבי למדריכת כלות

מכרז פומבי למדריכת כלות

 

מכרז פומבי

 

מס' מכרז 7/20

תואר משרה – מדריכת כלות

היקף משרה – 50%

מתח דרגות – 5-8 דירוג מנהלי

 

 

ניתן לקבל במשרדי המועצה הדתית תל אביב-יפו את הנתונים האישיים הדרושים למילוי המשרה, עיקרי התפקיד וטפסים להגשת מועמדות.

 

את הבקשות בצירוף קו"ח, תעודות המעידות על השכלה והמלצות יש להגיש במעטפה סגורה למשרדי המועצה הדתית רח' אורי 1 קומה 3 חדר 33 , לשכת יו"ר.

 

תאריך אחרון להגשה י"ג באב תש"פ 3/8/20.

 

אישור המשרה בפועל מותנה באישור הגורמים הרלוונטיים.