מכרז לשיפוץ מיקווה עזרא ברחוב כסלו 23 ת"א – פרטי מכרז

מכרז לשיפוץ מקווה עזרא ברחוב כסלו 23 ת"א – פרטי מכרז