מחירון טבילה גברים

המחירים בהתאם לפרסום תעריפי האגרות ברשומות מיום 13.5.2019 קובץ 8218 תקנות שירותי הדת היהודיים (אגרת שירותים), ח' באייר התשע"ט-2019

 

טבילת שחרית בימי חול כולל מקלחת 10 ₪
ערב שבת וחג כולל מקלחת 20 ₪
מנוי חודשי לטבילת שחרית כולל מקלחת 121 ₪
טבילת אבלים שלא בשעות הפעילות 51 ₪
משפחה אבלה שלא בשעות הפעילות עד- 256 ₪
דילוג לתוכן