מקווה נשים ברח' סג'רה 9 ביפו נפתח לטובלות

בשעה טובה ומוצלחת הסתיימה בנייתו של המקווה ברח' סג'רה 9 ביפו,

המקווה נפתח לציבור הנשים ולרווחתן.

טל' במקווה:  03-6965166

בלנית: רחל מורדו : 052-6218097