היערכות לקראת החגים – בקשה לסיוע לבתי כנסת לתפילות חגי תשרי תשפ"א

היערכות לקראת החגים – בקשה לסיוע לבתי כנסת לתפילות חגי תשרי תשפ"א

עקב המגבלות על התקהלויות בתקופה זו של משבר הקורונה , ולקראת החגים הבעל"ט תסייע עיריית ת"א יפו באישור ובהסדרת מנייני תפילה במרחב הציבורי הקיים בסמיכות לבתי הכנסת , חצרות בתי הספר פארקים וגנים ציבוריים סמוכים , וזאת בכפוף להנחיות משרד הבריאות כפי שיפורסמו.

בקשה זו תיבדק בהתייחס לצרכים ולאפשרויות הקיימות ותוגש בהתאם לעית"א.

ניתן להגיש בקשה עד ליום ראשון יז' אלול תש"פ 6.9.20

 

למילוי טופס בקשה לחץ על הקישור  :

https://forms.gle/W3vAvPrdPwoYBPV79