ערב לקראת ראש השנה בית הכנסת היכל יהודה

ערב לקראת ראש השנה בית הכנסת היכל יהודה בן סרוק 13 ת"א