יום שלישי ט"ז באייר תשע"ט 21.05.2019
דף הבית צור קשר תורה@נט מידע שימושי מחלקות המועצה מי אנחנו דברי ברכה
עסקים כשרים בת"א-יפו
נוהל קבלת תעודת כשרות
אגרות והנחות
טלפונים ומבנה המחלקה - מזון
טלפונים ומבנה המחלקה - בשר
איסור אכילת דם - דיני מליחה
איסור אכילת בשר וחלב
הסיבות לשמירת כשרות
אכילת בשר
אכילת דגים
סימני העוף הטהור

סימני העוף הטהור

סימני עוף טהור מבוארים בשולחן-ערוך יורה דעה סימן פ"ב סעיף פ', ואלו הן:

 

א. כל עוף שהוא דורס ואוכל, בידוע שהוא ממינים הטמאים. ופירוש 'דורס ואוכל' – כתב רש"י במסכת חולין דף ס"ג – שאוחז בציפורניו ומגביה מן הקרקע כשאוכל. והתוספות פירשו (שם בדף ס"א) בשם רבינו תם, דורס ואוכל מחיים ואינו ממתין לה עד שתמות. ולהלכה נפסק ששני האופנים אסורים.

 

ב. אם אינו ידוע אם דורס אם לאו, אם כשמעמידים אותו על חוט חולק את רגליו – שני אצבעותיו לכאן ושני אצבעותיו לכאן, או שקולט מן האור ואוכל – בידוע שהוא דורס.

 

ג. לאחר שנתברר שאינו דורס, או אם ידוע שאינו דורס ישנם עוד ג' סימני טהרה שצריכים להיות: אצבע יתירה, זפק, קורקבנו נקלף ביד (לאפוקי אם אינו נקלף אלא בסכין).

 

ד. היה חזק ומדובק והניחו בשמש ונתרפה ונקלף ביד, הרי זה סימן טהרה.מנהלה תרומות ומעשרות בתי כנסת והדרכה דתית תשמישי קדושה ושעטנז מקוואות וטהרת המשפחה כשרות מזון ובשר נישואין


מרן הרב ישראל מאיר לאו שליט"א -
מר רון חולדאי - ראש עיריית ת"א
מר אלדד מזרחי - ראש המועצה הדתית
אודות המועצה הדתית
קצת היסטוריה...
רבנים ראשיים לדורותיהם
חברי המועצה הדתית
מבנה ארגוני של המועצה
ספר טלפונים
נישואין
כשרות מזון ובשר
מקואות וטהרת המשפחה
תשמ"ק, גניזה ושעטנז
בתי כנסת והדרכה דתית
תרומות ומעשרות
שבת ועירובין
בית המטבחיים
פניות הציבור והסברה
בית הוראה מרכזי
מינהלה
מתקני גניזה בעיר
זמני כניסת ויציאת השבת
עסקים כשרים בת"א-יפו
בתי כנסת בת"א - יפו
רשימת מוהלים בת"א-יפו
רבני שכונות בת"א-יפו
מועצות דתיות בארץ
בתי דין הרבניים
רבני הישובים בארץ
חברות קדישא בארץ
מוסדות חסד
קישורים מומלצים
חופש המידע
תשלומים וטפסים
לוח זמני כניסת ויציאת השבת
שאלות ותשובות
מועדי ישראל
רעיונות לפרשת השבוע
מעגל החיים