יום שלישי ט"ז באייר תשע"ט 21.05.2019
דף הבית צור קשר תורה@נט מידע שימושי מחלקות המועצה מי אנחנו דברי ברכה
עסקים כשרים בת"א-יפו
נוהל קבלת תעודת כשרות
אגרות והנחות
טלפונים ומבנה המחלקה - מזון
טלפונים ומבנה המחלקה - בשר
איסור אכילת דם - דיני מליחה
איסור אכילת בשר וחלב
הסיבות לשמירת כשרות
אכילת בשר
אכילת דגים
סימני העוף הטהור
נוהל קבלת תעודת כשרות
  1. פניית בעל העסק למועצה הדתית / מח' הכשרות / מזכיר מח' הכשרות.

  2. מילוי טפסים, התחייבות, חתימות והעברתם למזכיר המחלקה.

  3. העברת הטפסים למנהל המחלקה לבחינת כשרות בעסק והפניית הבקשה למפקח לתיאום סיור בעסק.

  4. סיור בעסק ע"י המפקח ששובץ וקבלת דוח והמלצות לביצוע תוך פירוט עבודות שנדרשות ע"י העסק ע"מ לקבל כשרות (הכשרה וכד').

  5. העברת הדוח למנהל המחלקה, קביעת היקף עבודת המשגיח ושכר המשגיח הנגזר.

  6. זימון בעל העסק לחתימה על שכר משגיח והנפקת אגרת כשרות תואמת סיווג ובהתאם תקופה המבוקשת דהיינו יחסית עד סוף השנה העוברת.

  7. בהתאם לצורך ביקור נוסף של מפקח הכשרות ע"מ לוודא כי בוצעו כל הדרישות המחייבות וכי המקום ראוי לכשרות.

  8. שיבוץ משגיח ע"י הועדה.

  9. הנפקת תעודת כשרות, חתימת הרב הראשי והעברת התעודה למשגיח הכשרות המשובץ בעסק.

 


מנהלה תרומות ומעשרות בתי כנסת והדרכה דתית תשמישי קדושה ושעטנז מקוואות וטהרת המשפחה כשרות מזון ובשר נישואין


מרן הרב ישראל מאיר לאו שליט"א -
מר רון חולדאי - ראש עיריית ת"א
מר אלדד מזרחי - ראש המועצה הדתית
אודות המועצה הדתית
קצת היסטוריה...
רבנים ראשיים לדורותיהם
חברי המועצה הדתית
מבנה ארגוני של המועצה
ספר טלפונים
נישואין
כשרות מזון ובשר
מקואות וטהרת המשפחה
תשמ"ק, גניזה ושעטנז
בתי כנסת והדרכה דתית
תרומות ומעשרות
שבת ועירובין
בית המטבחיים
פניות הציבור והסברה
בית הוראה מרכזי
מינהלה
מתקני גניזה בעיר
זמני כניסת ויציאת השבת
עסקים כשרים בת"א-יפו
בתי כנסת בת"א - יפו
רשימת מוהלים בת"א-יפו
רבני שכונות בת"א-יפו
מועצות דתיות בארץ
בתי דין הרבניים
רבני הישובים בארץ
חברות קדישא בארץ
מוסדות חסד
קישורים מומלצים
חופש המידע
תשלומים וטפסים
לוח זמני כניסת ויציאת השבת
שאלות ותשובות
מועדי ישראל
רעיונות לפרשת השבוע
מעגל החיים